6 tips ในการบันทึกเสียงแบบเต็มวงในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงเบสิคการบันทึกเสียง ในรูปแบบเต็มวงพร้อมกันในสตูดิโอ รวมถึงปัญหาต่างๆที่คุณจะต้องเจอ แก้ไข และตระหนักถึงในสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวการบันทึกเสียงแบบเต็มแบนด์

อ่านต่อ