คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

Soyuz

Soyuz

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
 1. Soyuz 023 Bomblet Deluxe Large-Diaphragm Condenser Microphone

  รหัสสินค้า : SY-023B-DE
  Large-diaphragm FET Condenser Microphone with Handmade Oak Suitcase, 20dB Pad, Custom Shock Mount, Clip, and 10' Cable

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 2. Soyuz 023 Bomblet Large-diaphragm Condenser Microphone

  รหัสสินค้า : SY-023B
  Large-diaphragm FET Condenser Microphone with 20dB Pad, Mic Clip, and Wood Storage Case

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 3. Soyuz 017 TUBE Large-diaphragm Tube Condenser Microphone

  รหัสสินค้า : SY-017TUBE
  Large-diaphragm Tube Condenser Microphone with Cardioid Interchangeable Capsule, External Power Supply with 20dB Pad, 6-pin Cable, Shockmount, Spare Tube, and Wood Storage Box

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 4. Soyuz 017 FET Large-diaphragm FET Condenser Microphone

  รหัสสินค้า : SY-017FET
  Large-diaphragm FET Condenser Microphone with Cardioid Interchangeable Capsule, Shockmount, and Wood Storage Box

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 5. Soyuz 013 FET Small-diaphragm Condenser Microphone (Match Pair)

  รหัสสินค้า : SY-013FET-MP
  Small-diaphragm FET Condenser Microphone with Cardioid Polar Pattern and 10dB Pad- White (Match Pair)

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 6. Soyuz 013 FET Small-diaphragm Condenser Microphone

  รหัสสินค้า : SY-013FET
  Small-diaphragm FET Condenser Microphone with Cardioid Polar Pattern and 10dB Pad - White

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 7. Soyuz The Launcher Inline Active Preamp

  รหัสสินค้า : SY-LAUNCHER
  1-channel +26dB In-line Microphone Preamplifier with Proprietary Circuit and Custom Transformer

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
expand_less