สลับเส้นทาง
ตะกร้าของฉัน 0
ผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน ผ่านบัตรเครดิตกรุงศรีและบัตรกรุงศรีในเครือ

เมื่อช้อปสินค้าราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป "ฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น"

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขาย

 

 เงื่อนไข 

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ/ราคา/ความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • คุณลูกค้า ควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้ เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น